underscore

underscore
pabraukimo brūkšnys statusas T sritis informatika apibrėžtis Ženklas _ . Kodai: 95 (ASCII dešimtainis), U+005F. Buvo vartojamas rašomosiose mašinėlėse tekstui pabraukti. Kompiuterinės tekstų rengyklės šiam tikslui turi modernesnių priemonių. Todėl pabraukimui nebevartojamas, o ženklo pavadinimas ir pats ženklas koduotėse ir klaviatūrose išliko istoriškai. Dabar jis vartojamas vietoj tarpo varduose, kai sintaksės taisyklės neleidžia vartoti tarpų vardo viduje, pavyzdžiui, DOS sistemos failų ir katalogų varduose, programavimo kalbose vartojamų kintamųjų varduose ir pan. atitikmenys: angl. low line; underscore

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Underscore — Тип JavaScript библиотека Разработчик Джереми Ашкенас Написана на JavaScript Операционная система Кроссплатформенное ПО Последняя версия 1.4.2 (1 октября 2012 …   Википедия

 • Underscore — Un der*score , v. t. To draw a mark or line under; to underline. J. Tucker. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Underscore —   [engl.], Unterstrich …   Universal-Lexikon

 • underscore — (v.) 1771, to draw a line under, from UNDER (Cf. under) + SCORE (Cf. score) (v.). The fig. sense of to emphasize is attested from 1891. Noun meaning a line drawn below (something) is recorded from 1901 …   Etymology dictionary

 • underscore — [v] underline, emphasize accent, accentuate, call attention to, caption, draw attention to, feature, give emphasis, highlight, indicate, italicize, mark, point to, stress; concepts 49,79 …   New thesaurus

 • underscore — [un΄dər skôr′; ] for n. [ un′dər skôr΄] vt. underscored, underscoring UNDERLINE n. a line drawn under a word, passage, etc., as for emphasis …   English World dictionary

 • Underscore — The underscore [ ] (also called understrike, underbar, low line, or low dash) is a character that originally appeared on the typewriter. Prior to the advent of word processing, the underscore character was the only method of underlining words. To …   Wikipedia

 • underscore — [[t]ʌ̱ndə(r)skɔ͟ː(r)[/t]] underscores, underscoring, underscored 1) VERB If something such as an action or an event underscores another, it draws attention to the other thing and emphasizes its importance. [mainly AM] [V n] The Labor Department… …   English dictionary

 • underscore */ — UK [ˌʌndə(r)ˈskɔː(r)] / US [ˌʌndərˈskɔr] verb [transitive] Word forms underscore : present tense I/you/we/they underscore he/she/it underscores present participle underscoring past tense underscored past participle underscored 1) to draw a line… …   English dictionary

 • underscore — I. transitive verb Date: 1771 1. to draw a line under ; underline 2. to make evident ; emphasize, stress < arrived early to underscore the importance of the occasion > 3. to provide (action on film) with accompanying music II …   New Collegiate Dictionary

 • Underscore — Tiret bas Ponctuation Accolades ( { } ) · Parenthèses ( ( ) )  Chevrons ( < > ) · Crochets ( [ ] )  Guillemets ( « » ou “ ” ) … …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”